Vesti

Studija o položaju mladih u Srbiji

Objavljen izveštaj – “Studija o položaju mladih u Srbiji” izrađen za potrebe Evropske fondacije za obuku (European Training Foundation).   Youth situation in Serbia Employment, skills and social …

KVARTALNI MONITOR BR. 63

23. marta 2021. godine u 11 časova održana je online prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM63. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu…

KVARTALNI MONITOR BR. 62

24. decembra 2020. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM62. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu mož…

Indeks globalne konkurentnosti 2020.

Fondacija za razvoj ekonomske nauke, kao partner Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju, objaviće rezultate Globalnog indeksa konkurentnosti (GCI) 16. decembra 2020. godine. Usled specifičnosti promena …

Evropska fondacija za obuku (ETF)

U okviru projekta Studija o položaju mladih u zemljama Jugoistočne Evrope i u Turskoj – fokus na Srbiju, koji FREN realizuje za potrebe Evropske fondacije za obuku (ETF) organizovan je sastanak na koj…

QM 61 promocija

U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, 25. septembra 2020. godine u 11 časova, održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM61. Na prezentaciji predstavljene su …