Vesti

Indeks globalne konkurentnosti 2018 – GCI

Srbija je napredovala za 5 mesta i rangirana je na 65. mestu na Globalnoj listi konkurenosti prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu. Srbija je ostvarila poboljšanje i napredak skor…

Promocija QM53

U petak, 22. septembra 2018. godine u 11.00 časova, u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta, održana je promocija novog broja časopisa Kvartalni monitor – QM53. Tokom promocije Milojko Arsić, G…

Promocija QM52

U petak, 22. juna 2018. godine u 11.00 časova, u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta, održana je promocija novog broja časopisa Kvartalni monitor – QM52. Tokom promocije Milojko Arsić, Glavni…

Promocija QM51

U četvrtak, 22. marta 2018. godine u 11.00 časova, u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta, održana je promocija novog broja časopisa Kvartalni monitor – QM51. Tokom promocije Milojko Arsić, Gl…