Vesti

KVARTALNI MONITOR BR. 67

BEOGRAD, 22.mart 2022. godine – Autori najnovijeg, 67. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Ekonomske posledice pandemije COVID-19 još se n…

Izveštaj Evropske banke za obnovu i razvoj

Predstavnici FREN-a, Dejan Molnar i Aleksandar Radivojević prisustvovali su danas predstavljanju najnovijeg izveštaja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Transition report“. Evropsku banku za ob…

KVARTALNI MONITOR BR. 66

BEOGRAD, 23. decembar 2021. godine  – Autori najnovijeg, 66. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće: Najvažniji  trendovi u  privredi Srbije …

KVARTALNI MONITOR BR. 65

BEOGRAD, 23. septembar 2021. godine  – Autori najnovijeg, 65. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Rezultati privrede Srbije u proteklom de…

KVARTALNI MONITOR BR. 64

29. juna 2021. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM64 u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja …

Studija o položaju mladih u Srbiji

Objavljen izveštaj – “Studija o položaju mladih u Srbiji” izrađen za potrebe Evropske fondacije za obuku (European Training Foundation).   Youth situation in Serbia Employment, skills and social …

KVARTALNI MONITOR BR. 63

23. marta 2021. godine u 11 časova održana je online prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM63. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu…

KVARTALNI MONITOR BR. 62

24. decembra 2020. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM62. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu mož…