Saradnici

Aleksandra Anić

Aleksandra Anić radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, od 2011. i kao istraživač u Fondaciji za razvoj ekonomske nauke od 2014. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu u 2019. Radila je na brojnim projektima iz oblasti tržišta rada, nejednakosti i socijalne politike. U istraživanjima primenjuje mikroekonometrijske tehnike, pogotovu tehnike novijeg datuma. U istraživanjima se bavila brojnim različitim temama iz oblasti tržišta rada, kao što su zamka nezaposlenosti i neaktivnosti, rodni jaz u zaradama, uticaj dece na aktivnost i zaposlenost žena, politikama čuvanja dece, siromaštva i poresko-socijalnog mikrosimulacionog modela. Pored mikroekonometrijske analiza, ona ima i dobro makroekonometrijsko znanje i zainteresovana je za makro analizu tržišta rada.

Danko Brčerević

Danko Brčerević je Glavni ekonomista Fiskalnog saveta Republike Srbije, u kome je započeo sa radom 2011. godine. Od 2008. do 2011. godine radio je u kancelariji potpredsednika Vlade za evropske integracije, Vlade Republike Srbije. 2008. godine imenovan je za koordinatora Odeljenja za ekonomski razvoj i evropske integracije, a 2010. je postao šef Odeljenja za održivi razvoj. Od 2005. do 2008. Danko Brčerević radio je kao istraživač u Centru za visoke ekonomske studije  (CEVES) i Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN). Od 2005. godine redovni je autor odeljka Privredna aktivnost, a od 2007. autor opsežne analize makroekonomskih kretanja (odeljak Pregled) Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji, FREN-ove publikacije.

Kristijano Peruđini

Kristijano Peruđini je vanredni professor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Peruđi, Italija. Od 2019 je istraživač Instituta za ekonomiju rada (Institute of Labor Economics), Bonn.
Oblasti njegovog istraživanja obuhvataju funkcionalnu i ličnu raspodelu dohotka, nejednakosti u dohotku, institucionalna rešenja tržišta rada i njihovu učinkovitost, kao i  rodne disparitete. Kao gostujući istraživač je radio u: Bofit, Bank of Finland (2018); Univerzitet Hitocubaši, Tokio (2017); FREN, Beograd (2016); Nacionalni istraživački univerzitet – Visoka škola ekonomije, Moskva (2015); Institut za istraživanje istočne i jugoistočne Evrope (IOS), Regensburg (2014 i 2012); Univerzitet Brajton (2013 i 2011).
Radovi su mu objavljeni, između ostalog, u časopisima Labour Economics, World Development, The Cambridge Journal of Economics, The Review of Income and Wealth, Economic Modelling, Economics of Transition, Economic Systems i International Labour Review.

Ana Aleksić Mirić

Ana Aleksić Mirić je angažovana kao stariji istraživač na projektima FP7 – Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva, Netvorking privrednog i edukativnosg sektora – NAPRED, Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač republika Srbija, itd.  Ana Aleksić Mirić stručnjak je za oblsti: Organizacija preduzeća, Osnove organizacije, Organizacioni dizajn i Upravljanje znanjem. Radila je na projektima Evropske unije u okviru IPA i FP7 programa i projektima srpskog Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u domenu efekata koje reforma ekonomije Srbije ima na ekonomski rast, zaposlenost i konkurentnost. Bavi se konsaltingom i radila je za Institut Svetske banke, kao i u javnom i u privatnom sektoru u oblasti menadžment konsaltinga. Realizovala je treninge zaposlenih u oblasti organizacionog strukturiranja, liderstva, upravljanja preformansama i drugim oblastima organizacije.

Mirjana Gligorić Matić

Mirjana Gligorić Matić radi kao docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Saradnik je Fonda za razvoj ekonomske nauke (FREN) od 2007 godine.
U okviru redakcije Kvartalnog monitora, publikacije FREN-a, zadužena je za rubriku Platni bilans i spoljna trgovina.

Irena Janković

Irena Janković radi kao vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti, Ulaganje u hartije od vrednosti, Portfolio menadžment, Mathematics and Modelling for Finance, Principles of Banking and Finance (LSE), Asset Pricing and Financial Markets (LSE), Principles of Corporate Finance (LSE) and Monetary Economics (LSE). Kao saradnik Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) bavila se analizom priliva sredstava od doznaka iz inostranstva i njihovim uticajem na potencijalno smanjenje sive ekonomije, finansijsku stabilnost i privredni rast u okviru projekata Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in Serbia i Forecasting the size and effects of emigration and remittances is four Western-Balkan countries. Angažovana je i na projektu State Owned Financial Institutions.
Predavač je na Kursu za sticanje zvanja brokera u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti i Ekonomskog fakulteta u Beogradu i kursa Osnovi finansijske analize u Excelu NICEF-a Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je i izlagala radove na značajnom broju domaćih i međunarodnih konferencija. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.

Sunčica Vujić

Sunčica Vujić je doktorirala na odseku ekonometrije na Fraje univerzitetu (VU) u Amsterdamu 2009. godine. Prethodno je stekla zvanje magistra na Tinbergenovom institutu (TI) u Amsterdamu 2002. godine, kao i na odseku ekonomije na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti 2000. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 1997. godine.
Zaposlena je kao vanredni profesor na predmetima uvod u ekonometriju, primenjena ekonometrija i ekonomiju rada na Univerzitetu u Antverpenu. Ima počasnu poziciju višeg predavača (Honorary Senior Lecturer) na odseku ekonomije na Univerzitetu u Bathu (University of Bath), kao i zvanje istraživačke saradnice na Institutu za ekonomiju rada (IZA) u Bonu i Globalnoj organizaciji rada (GLO).
Oblasti njenog istraživačkog rada su interdisciplinarne prirode, kao što su obrazovanje, kriminal, zdravstvo, rodne razlike i položaj različitih grupa na tržištu rada: (1) Mladi izloženi kriminalnom riziku, nezaposlenosti i riziku tinejdžerske trudnoće; (2) Položaj žena na tržištu rada – rodni jaz u platama i penzijama, napredovanje u karijeri i problem ‘staklenog plafona’ (‘glass ceiling’), rodna diskriminacija; (3) Nejednakost i međugeneracijska mobilnost – izjednačavanje obrazovnih dostignuća osoba koje dolaze iz različitih društveno-ekonomskih sredina kao važno sredstvo za poboljšanje jednakosti u društvu.
Nalaze svojih istraživanja je objavljivala u međunarodnim časopisima rangiranim na mreži nauke (Web of Science), kao što su Economic Journal, Journal of Population Economics, Journal of Law, Economics & Organisation, Health Economics, Economics Letters i German Economic Review, između ostalog, koji su široko citirani.
Projekti u kojima je učestvovala su rađeni za potrebe vodećih medjunarodnih organizacija, kao što su EC, UNDP, UNICEF, GDN. Dobitnica je grantova za individualna, kao i za institucionalna istraživanja kojima je rukovodila: EC (FP7, Tempus, Erasmus +); Univerzitet u Antverpenu; Flamanska vlada (VIONA, FWO); UNICEF (Srbija i Makedonija); UNDP (Srbija); Kraljevsko ekonomsko društvo (RES/UK); Globalna mreža za razvoj (GDN); Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP) Zapadni Balkan; Vlada Srbije (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva). U 2018. godini je organizovala godišnju konferenciju Evropskog udruženja populacionih ekonomista (ESPE) na Univerzitetu u Antverpenu, sa 300+ učesnika i 270+ predavača (poseti: www.espe-2018.eu).

Tanasković Svetozar

Tanasković Svetozar radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Angažovan je kao saradnik u Fondu za razvoj ekonomske nauke (FREN)  gde kao član redakcije i autor sekcije „Monetarni tokovi i politika“ učestvuje u izradi stručne publikacije Kvartalni monitor. Njegovo osnovno polje interesovanja u dosadašnjem radu je tranziciona dinamika zemalja Centralno istočne Evrope i karakteristike njihovog institucionalnog uređenja. Bio je angažovan na projektima „Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje anketa o prihodima i uslovima života (SILC)“ (Vlada  Republike Srbije, SIPRU, UNDP);“Unapređenje kapaciteta predstavnika sindikata“ (Kondrad-Adeanaure-Stiftung) i trenutnoi je angažovan kao istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološli razvoj „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“.

Dragan Aleksić

Dragan Aleksić je diplomirao 2012. godine, završio master studije 2014. godine, upisao doktorske studije 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2013. godine. Izabran za asistenta 2015. godine. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja: ranjive grupe na tržištu rada, aktivna politika tržišta rada i minimalna zarada na tržištu rada. Na osnovnim studijama drži vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije i Ekonomija rada. Dragan je učestvovao i/ili trenutno učestvuje na izradi nekoliko projekata u saradnji sa FREN-om: Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima; Strengthening the Labour Market Research Network – Toward the Understanding of the Political Economy of Unemployment in the Western Balkans (sa RRPP, ISSP, UACS); Analiza kapaciteta i organizacione strukture učesnika socijalnog dijaloga u okviru projekta ‘Analitička podrška pregovorima sa EU’ (sa NICEF).

Nemanja Vuksanović

Nemanja Vuksanović diplomirao je juna 2013. godine, kao najbolji student smera Ekonomska analiza i politika. Završio je master studije jula 2015.godine, nakon uspešno odbranjenog master rada iz oblasti Ekonomije obrazovanja. Doktorske studije upisao je oktobra 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Ekonomija. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2014.godine. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja: Ekonomija obrazovanja i Institucionalna ekonomija. Na osnovnim studijama drži vežbe iz predmeta: Osnovi ekonomije, Savremeni privredni sistemi i Tržište i tržišne institucije. Član je Društva za institucionalnu i organizacionu ekonomiju (SIOE). Takođe, istraživač je pri Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN). Učestvovao je u izradi sledećih projekata:  „Globalni indeks konkurentnosti Srbije-Prikupljanje podataka i istraživanje i analiza objektivnih faktora i percepcija poslovnog okruženja“ (Fond za otvoreno društvo); „Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije); „Karakteristika nastavnog osoblja u obrazovnom sistemu Srbije: Analiza zarade, rodne zastupljenosti i starosti nastavnika po obrazovnim nivoima“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Srbije); „Monitoring socijalne situacije u Srbiji“ ( FREN i SeConS).

Lara Lebedinski

Lara Lebedinski je naučni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Lara je doktorirala na Univerzitetu Bokoni u Milanu u Italiji. Lara je viši stručnjak u European Expert Network on Economics of Education. Njena istraživanja su u oblasti ekonomije obrazovanja i ekonomije rada. Lara je radila kao konsultant za međunarodne organizacije kao što su Evropska fondacija za obuku, UNICEF, UNDP, Svetska banka i drugi. Trenutno radi na analizi efekata prenatalnih šokova na rani dečiji razvoj, obrazovnim ishodima manjina i evaluaciji aktivnih politika tržišta rada. Lara je svoja istraživanja predstavljala na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Objavila je naučne radove u vodećim međunarodnim časopisima kao što su World Development, Economics of Transition, International Journal of Manpower, Eastern European Economics i drugi.

Marko Vladisavljević

Marko Vladisavljević je istraživač u FREN-u i Institutu ekonomskih nauka iz Beograda. Nedavno je doktorirao na katedri za Ekonometriju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom karijere radio je kao konsultant za Svetsku banku, ILO i UN i primio je brojne stipendije za akademske i primenjene istraživačke projekte. Njegova naučna aktivnost fokusirana je uglavnom na oblasti primenjene ekonomije rada, obima i nejednakosti u dohotku, subjektivnog blagostanja i ekonometrije, kao i na uticaj institucionalnih faktora na ishode na tržištu rada. Posebna oblast interesovanja su dualnosti na tržištu rada, kao što su rodne nejednakosti, javni / privatni dualitet, a njegova istraživanja uglavnom se odnose na područje Srbije i na zapadnog Balkana. Njegov istraživački rad često rezultira preporukama za donosioce odluka u oblastima ekonomske i socijalne politike, kao što su Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku Vlade Srbije; kao i Zavod za statistiku Republike Srbije. U toku karijere objavljivao je u časopisima kao što su Economics Labor i Cambridge Journal of Economics, VOLUNTAS, Economics of Transition i Psichological Reports, kao i nekoliko poglavlja knjiga za ugledne međunarodne izdavače, kao što su Palgrave i Springer.