O FREN-u

Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN osnovana je 2005. godine od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa ciljem promocije istraživanja koja su zasnovana na najnovijoj metodologiji i relevantnim podacima. FREN sprovodi nezavisne analize javnih politika na temelju dokaza, kako bi javnost i donosioci odluka bili informisani o raspolozivim opcijama prilikom formulisanja politika i njihovim posledicama. Zahvaljujući kvalitetu i relevantnosti sprovedenih istraživanja, FREN se pozicionirao kao jedan od vodećih think tank-ova u Srbiji i regionu. Ciljevi FREN-a su unapređenje istraživanja u sferi ekonomske i socijalne politike u Srbiji i regionu, omogućavanje pristupa visoko kvalitetnim statističkim i analitičkim podacima za donosioce odluka, kao i širenje savremenog načina razmišljanja o ekonomiji i socijalnoj politici u profesionalnim krugovima i široj javnosti. FREN-ov tim čini više od 40 istraživača i eksperata.

Za više informacija o aktivnostima FREN-a, vidite odeljke Projekti, Monografije, Kvartalni monitor i diskusioni radovi.