Vesti

Prva Nacionalna konferencija „CIRKULARNA (BIO)EKONOMIJA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI“