Vesti

KVARTALNI MONITOR BR. 67

BEOGRAD, 22.mart 2022. godine – Autori najnovijeg, 67. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Ekonomske posledice pandemije COVID-19 još se n…

Izveštaj Evropske banke za obnovu i razvoj

Predstavnici FREN-a, Dejan Molnar i Aleksandar Radivojević prisustvovali su danas predstavljanju najnovijeg izveštaja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Transition report“. Evropsku banku za ob…

KVARTALNI MONITOR BR. 66

BEOGRAD, 23. decembar 2021. godine  – Autori najnovijeg, 66. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće: Najvažniji  trendovi u  privredi Srbije …

KVARTALNI MONITOR BR. 65

BEOGRAD, 23. septembar 2021. godine  – Autori najnovijeg, 65. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Rezultati privrede Srbije u proteklom de…

KVARTALNI MONITOR BR. 64

29. juna 2021. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM64 u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja …