Vesti

FREN Creative Economy Lab 16.11.2022

Fondacija za razvoj ekonomske nauke Vas poziva na Creative Glass Forum posvećen preispitivanju odnosa između staklarske tradicije i razvoja kreativne ekonomije. Forum će biti održan 16. novembra 2022.…

KVARTALNI MONITOR BR. 69

BEOGRAD, 29. septembar 2022. godine  – Autori najnovijeg, 69. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće U proteklom delu godine u Srbiji je, sli…

KAKO IRSKA POMAŽE CIRULARNIM MIGRANTIMA

Jedna od zemalja koja ima odličnu politiku kada su cirkularni migranti u pitanju je Irska . Pogledajte kako Irska vodi računa o svom stanovništvu koje trenutno radi i studira u drugim zemljama.  …

KVARTALNI MONITOR BR. 68

BEOGRAD, 23.jun 2022. godine  – Autori najnovijeg, 68. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Početkom 2022. dolazi do znatnog pogoršanja naj…