Vesti

Creative Glass Serbia

U Novoj iskri, 7. jula 2023. godine profesor Dejan Molnar, direktor Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), je predstavio rezultate i planove naše inicijative #CreativeGlassSerbia. U pitanju je in…

KVARTALNI MONITOR BR. 72

Privredna aktivnost u Srbiji usporava, a inflacija je i dalje visoka – trend rasta inflacije je zaustavljen tek u martu, što predstavlja ključni makroekonomski izazov. Nastavljeno je povećanje restrik…

Izveštaj o budućnosti poslova 2023

Izveštaj o budućnosti poslova Svetskog ekonomskog foruma (Future of Jobs Report) od 2016. godine prati uticaj četvrte industrijske revolucije, kao i ostalih aktuelnih mega trendova, na tržište rada. I…

Dani nauke i privrede 2023

U Privrednoj komori Srbije 05. aprila 2023. godine organizovana je konferencija „Dani nauke i privrede 2023“, na kojoj su predstavljeni domaći i evropski programi podrške namenjeni razvoju…