Tim

Dejan Molnar

Diplomirao (2004), magistrirao (2009) i doktorirao (2013) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U periodu od 2004. do 2009. godine radio je u bankarskom sektoru.
Od 2009. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Biran je u zvanje saradnika u nastavi (januara 2009.), u zvanje asistenta (novembra 2009.), u zvanje docenta (oktobra 2014.) i u zvanje vanrednog profesora (jula 2019.), za užu naučnu oblast Ekonomska politika i razvoj.
 Bio je član Saveta za strateški razvoj grada Zrenjanina (2008-2012). U Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) je radio kao Koordinator za lokalni ekonomski razvoj (2010-2013).
 Član je Društva ekonomista Beograda (DEB), Odbora za ekonomske nauke SANU, Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES), Matice srpske u Novom Sadu, Udruženja novinara Srbije (UNS), Banatskog udruženja književnika (BUK), Ekonomsko-poslovnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji (EPUS). Od 2014. godine je potpredsednik DEB-a. Član je redakcije časopisa „Ekonomski vidici“.
Autor je šest monografija i nekoliko desetina naučnih članaka iz oblasti lokalnog i regionalnog razvoja, ekonomije energetike, kao i kreativne ekonomije. Koautor je tri udžbenika za učenike srednjih (ekonomskih) škola. Učestvovao je u preko 10 (što osnovnih, što komercijalnih) istraživačkih projekata. U okviru istraživačkih projekata najviše se bavio problematikom lokalnog i regionalnog razvoja, te ekonomike energetike.
Dužnost direktora Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN-a) obavlja od sredine juna 2021. godine.

Aleksandar Radivojević

Aleksandar Radivojević radi kao programski menadžer i ekonomista FREN-a. Završio je master studije na meru Ekonomska politika i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2011. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu. Aleksandar je rukovodilac istraživanja Indeksa globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju.  Kao istraživač bavi se temama konkurentnosti, veštačke inteligencije, cirkularne ekonomije, razvoja turizma i tržišta nekretnina. Pre trenutnog angažovanja radio je kao asistent generalnog direktora u građevinarskom sektoru, gde je stekao odlične organizacione veštine kroz upravljanja većim brojem projekata. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim jezikom.