Fren u medijima

Ekonomske posledice Covid19

Kakve će posledice koronavirus ostaviti na privredu i ko je najviše na udaru? Šta još Vlada Srbije može da učini da umanji štetu koja će nastati? Šta …

Gde je danas srednja klasa?

Tokom devedesetih godina u Srbiji srednja klasa, koja je imala veći tekući dohodak i bila sklonija štednji od niže klase, doživela je kroz epizode hip…

Mapa podeljene Srbije

Iako je sada već poznato da je Srbija prva u Evropi po broju siromašnih građana, iza prosečne stope siromaštva od 25% kriju se velike razlike između p…

Projekti u toku
Ekonomske posledice Covid19

Kakve će posledice koronavirus ostaviti na privredu i ko je najviše na udaru? Šta još Vlada Srbije može da učini da umanji štetu koja će nastati? Šta …

Gde je danas srednja klasa?

Tokom devedesetih godina u Srbiji srednja klasa, koja je imala veći tekući dohodak i bila sklonija štednji od niže klase, doživela je kroz epizode hip…

Mapa podeljene Srbije

Iako je sada već poznato da je Srbija prva u Evropi po broju siromašnih građana, iza prosečne stope siromaštva od 25% kriju se velike razlike između p…