Fren u medijima

Ekonomske posledice Covid19

Kakve će posledice koronavirus ostaviti na privredu i ko je najviše na udaru? Šta još Vlada Srbije može da učini da umanji štetu koja će nastati? Šta …

Projekti u toku
Ekonomske posledice Covid19

Kakve će posledice koronavirus ostaviti na privredu i ko je najviše na udaru? Šta još Vlada Srbije može da učini da umanji štetu koja će nastati? Šta …