Kvartalni monitor

Kvartalni monitor je bilten ekonomskih trendova i politika u Srbiji, koji izlazi od 2005. godine, u izdanju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njegove Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN).

Misija Kvartalnog monitora je podizanje nivoa ekonomskih analiza u Srbiji, razvoj kapaciteta za primenjena ekonomska istraživanja, i pružanje nezavisnih, metodološki utemeljenih, analiza ekonomskih trendova i politika.

Redakciju Kvartalnog monitora čine profesori, asistenti i saradnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a za potrebe analiza specifičnih pitanja, Kvartalni monitor angažuje i autore sa renomiranih domaćih i inostranih akademskih institucija. Od 2011. godine, glavni urednik Kvartalnog monitora je Prof. dr Milojko Arsić, a pre njega su tu funkciju obavljali dr Kori Udovički, Prof. dr Pavle Petrović i dr Diana Dragutinović. Izvršni urednik Kvartalnog monitora je dr Saša Ranđelović.

Kontakt e-mail za pretplate: randjelovic@ekof.bg.ac.rs
Kontakt telefon: +381 11 3021 069