Lab za kreativnu ekonomiju

Cilj ove laboratorije je da unapredi eksperimentalna naučna istraživanja u oblasti kreativne ekonomije, razvije i uspostavi komparativne indikatore za praćenje ove oblasti i podstiče izvrsnost u oblasti ekonomike kulture i kreativnih industrija.
Lab je rezultat institucionalne saradnje FREN-a sa Fakultetom dramskih umetnosti, Cetinje, Ekonomskim institutom, Sarajevo, Institutom za razvojne politike, Priština i Fakultetom za menadžment, Univerziteta Metropolitan.
Lider mreže

Hristina Mikić

Dr Hristina Mikić je vanredni profesor na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu u oblasti kreativne ekonomije i finansija i rukovodilac odeljenja za istraživanje i razvoj u Institutu za kreativno preduzetništvo i inovacije. Jedna je od utemeljivača ekonomike kulture i kreativnih industrija na našim prostorima. Od 2020. godine rukovodi inicijativom „Creative Glass Serbia“ koja povezuje kulturno nasleđe, tradiciju paraćinskog staklarstva i industriju stakla. Naučna znanja primenila je i u praksi radeći kao konsultant i savetnik u vodećim međunarodnim i bilateralnim organizacijama kao što su UNESCO, Svetska banka, Savet Evrope, UNDP, Britanski savet.

Članovi

Edin Jašarović

Edin Jašarović rođen je u Podgorici 1982. godine. Edin je producent i vanredni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore gde se uglavnom bavi akademskim interesom za kulturnu politiku, ekonomiju kulturne politike, menadžmentom u kulturi i kreativnim industrijama, ne samo na matičnom fakultetu, na kojem trenutno vrši funkciju dekana, već te predmete predaje i na Fakultetu likovnih umetnosti, Muzičkoj akademiji i Fakultetu političkih nauka. Osim toga, tokom svoje profesionalne karijere vodio je nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata i festivala, takođe dajući potporu oblikovanju nekih nacionalnih, lokalnih i regionalnih politika i istraživanja u kulturi.

Ardiana Gashi

Ardiana Gashi doktorirala je ekonomiju u 2007. godini na Univerzitetu Staffordshire u Velikoj Britaniji. Ardiana je profesorica na Univerzitetu u Prishtini gde predaje ekonomiju rada, ekonomiju rodne jednakosti, statistiku i ekonometriju. Ardianino iskustvo prvenstveno je fokusirano na tržište rada, obrazovanje i područja koja se odnose na rodnu jednakost.

Amila Pilav-Velić

Profesor dr. Amila Pilav-Velić vanredna je profesorica i potpredsednik za naučna istraživanja i projekte u Školi ekonomije i poslovanja, Univerziteta u Sarajevu. Doktorirala je u oblasti upravljanja inovacijama. Završila je post doktorske studije na Freie Universität Berlin smeru za upravljanje inovacijama. Njena glavna područja stručnosti uključuju upravljanje inovacijama, posebno otvorene inovacije i inovacije poslovnog modela i digitalnu transformaciju.

Kao pionir istraživanja inovacija u svojoj zemlji učestvovala je u mnogim relevantnim projektima. Takođe, ima veliko znanje i veliko iskustvo u programima i projektima finansiranja EU. Amila je osnivačica prvog univerzitetskog inkubatora u zemlji.

Branko Radulović

Dr Branko Radulović (Srbija) je redovni profesor Osnova ekonomije i Ekonomske analize prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirao ekonomiju na Univerzitetu u Birningemu. Doktorirao je u oblasti ekonomske analize prava i institucionalne ekonomije na Univerzitetu u Torinu. Kao gostujući istraživač, boravio je na Univerzitetu Kornel (SAD). Njegova profesionalna interesovanja obuhvataju ekonomsku analizu prava, privatizaciju, stečaj i restrukturiranje, kao
i primenjenu ekonometriju. Dugi niz godina angažovan je od strane međurodnih finansijskih i drugih organizacija (Svetska banka, EBRD, UNDP, WIPO) .

Vesti

Nova paradigma kreativne ekonomije i biblioteke

  Novi temat vrhunskog naučnog časopisa “Čitalište” posvećen je novoj paradigmi kreativne ekonomije i bibliotekama. Gostujući urednik ovog temata je dr Hristina Mikić liderka FREN LABa za kreativnu ekonomiju i vanredna profesorka finansija i kreativne ekonomije na Metropolitan univerzitetu. U temi ovog broja nalaze se radovi članova drugih FREN-ovih ekspertskih mreža: dr Dejana Molnara, dr […]

Paraćinsko staklo: kristalna nostalgija

Lider FREN-ovog Laba za kreativnu ekonomiju Hristina Mikić u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Tradicija i dizajn paraćinskog stakla, kao i njegov novi život kroz rad naših savremenih dizajnera, poput Mine Miladinović tema je izložbe koja je otvorena u Kulturnom centru Srbije u Parizu, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture. Izložba pod nazivom „Paraćinsko staklo: kristalna […]