FREN
207 Articles0 Comments

KAKO IRSKA POMAŽE CIRULARNIM MIGRANTIMA

Jedna od zemalja koja ima odličnu politiku kada su cirkularni migranti u pitanju je Irska . Pogledajte kako Irska vodi računa o svom stanovništvu koje trenutno radi i studira u drugim zemljama.  …

KVARTALNI MONITOR BR. 68

BEOGRAD, 23.jun 2022. godine  – Autori najnovijeg, 68. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Početkom 2022. dolazi do znatnog pogoršanja naj…

KVARTALNI MONITOR BR. 67

BEOGRAD, 22.mart 2022. godine – Autori najnovijeg, 67. broja Kvartalnog monitora, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu i FREN-a, istakli su sledeće Ekonomske posledice pandemije COVID-19 još se n…

Izveštaj Evropske banke za obnovu i razvoj

Predstavnici FREN-a, Dejan Molnar i Aleksandar Radivojević prisustvovali su danas predstavljanju najnovijeg izveštaja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) „Transition report“. Evropsku banku za ob…