FREN
184 Articles0 Comments

KVARTALNI MONITOR BR. 63

23. marta 2021. godine u 11 časova održana je online prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM63. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu…

KVARTALNI MONITOR BR. 62

24. decembra 2020. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM62. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu mož…

Indeks globalne konkurentnosti 2020.

Fondacija za razvoj ekonomske nauke, kao partner Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju, objaviće rezultate Globalnog indeksa konkurentnosti (GCI) 16. decembra 2020. godine. Usled specifičnosti promena …