KVARTALNI MONITOR BR. 64

29. juna 2021. godine u 11 časova održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM64 u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja …