KVARTALNI MONITOR BR. 63

23. marta 2021. godine u 11 časova održana je online prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM63. Na prezentaciji predstavljene su analize i predviđanja ekonomskih trendova u Srbiji. U prilogu…