Lab za kreativnu ekonomiju / Vesti

Nova paradigma kreativne ekonomije: za veću ulogu društvenih nauka i Ministarstva kulture