Vesti

Indeks globalne konkurentnosti 2020.

Fondacija za razvoj ekonomske nauke, kao partner Svetskog ekonomskog foruma za Srbiju, objaviće rezultate Globalnog indeksa konkurentnosti (GCI) 16. decembra 2020. godine. Usled specifičnosti promena …

Evropska fondacija za obuku (ETF)

U okviru projekta Studija o položaju mladih u zemljama Jugoistočne Evrope i u Turskoj – fokus na Srbiju, koji FREN realizuje za potrebe Evropske fondacije za obuku (ETF) organizovan je sastanak na koj…

QM 61 promocija

U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, 25. septembra 2020. godine u 11 časova, održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM61. Na prezentaciji predstavljene su …

QM 60 promocija

U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, 25. juna 2020. godine u 11 časova, održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora – QM60. Na prezentaciji predstavljene su anali…