Završeni projekti

Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija