Završeni projekti

Mentoring za studente u okviru projekta prekogranične saradnje SCHOLAR-SME