Završeni projekti

Izrada Plana razvoja Grada Zrenjanina za period 2022-2030