Završeni projekti

Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA)