Završeni projekti

Analiza kapaciteta i organizacione strukture učesnika socijalnog dijaloga u okviru projekta „Analitička podrška pregovorima sa EU“