Siže javnih politika

Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva