Partneri

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim agencijama i javnim službama; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; itd.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji.
WIPO je svetska organizacija za intelektualnu svojinu osnovana 1967 godine sa ciljem "da se podstaknu kreativne aktivnosti i promoviše zaštita intelektualne sredine u celom svetu. Trenutno broji 184 članica.
European Consulting Group je srpska kompanija posvećena stvaranju boljih uslova za život u Srbiji i zemljama u regionu. Njihova misija je stvaranje čvrstih osnova za bolju i uspešnu budućnost.
University American College Skopje predstavlja instituciju visokog obrazovanja koja kombinuje najbolje od američkog i evropskog obrazovnog sistema. Osnovana 2005. godine kao jedan od malobrojnih privatnih i nezavisnih univerziteta u Republici Makedoniji.
Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
CEP je nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU.
Albanian Centre for Social-Economic Research je istraživački centar iz Elbasana, Albanjia, osnovan 2008. godine. Fokus centra su istraživanja iz oblasti, rodne ravnopravnosti, tržišta rada, migracija, fiskalne politike, siromaštva, itd.
Republički sekretarijat za javne politike obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja; davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, kao i druge poslove određene zakonom.
Svjetska banka predstavlja skupinu pet međunarodnih organizacija u čijoj odgovornosti je pružanje financijske pomoći zemljama u svrhu ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva, te ohrabrenja međunarodnih investicija.