Creative Economy LAB

The aim of this laboratory is to advance experimental scientific research in the field of creative economy, develop and establish comparative indicators for monitoring this field and encourage excellence cultural economics and creative industries.

 The Lab is the result of FREN’s institutional cooperation with the Faculty of Dramatic Arts, Cetinje, the Institute of Economics, Sarajevo, the Institute for Development Policy, Pristina and the Faculty of Management, Metropolitan University.

 

Lab lider

Hristina Mikić

Dr Hristina Mikić je vanredni profesor na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu u oblasti kreativne ekonomije i finansija i rukovodilac odeljenja za istraživanje i razvoj u Institutu za kreativno preduzetništvo i inovacije. Jedna je od utemeljivača ekonomike kulture i kreativnih industrija na našim prostorima. Od 2020. godine rukovodi inicijativom „Creative Glass Serbia“ koja povezuje kulturno nasleđe, tradiciju paraćinskog staklarstva i industriju stakla. Naučna znanja primenila je i u praksi radeći kao konsultant i savetnik u vodećim međunarodnim i bilateralnim organizacijama kao što su UNESCO, Svetska banka, Savet Evrope, UNDP, Britanski savet.

Members

Edin Jašarović

Edin Jašarović rođen je u Podgorici 1982. godine. Edin je producent i vanredni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore gde se uglavnom bavi akademskim interesom za kulturnu politiku, ekonomiju kulturne politike, menadžmentom u kulturi i kreativnim industrijama, ne samo na matičnom fakultetu, na kojem trenutno vrši funkciju dekana, već te predmete predaje i na Fakultetu likovnih umetnosti, Muzičkoj akademiji i Fakultetu političkih nauka. Osim toga, tokom svoje profesionalne karijere vodio je nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata i festivala, takođe dajući potporu oblikovanju nekih nacionalnih, lokalnih i regionalnih politika i istraživanja u kulturi.

Ardiana Gashi

Ardiana Gashi doktorirala je ekonomiju u 2007. godini na Univerzitetu Staffordshire u Velikoj Britaniji. Ardiana je profesorica na Univerzitetu u Prishtini gde predaje ekonomiju rada, ekonomiju rodne jednakosti, statistiku i ekonometriju. Ardianino iskustvo prvenstveno je fokusirano na tržište rada, obrazovanje i područja koja se odnose na rodnu jednakost.

Amila Pilav-Velić

Profesor dr. Amila Pilav-Velić vanredna je profesorica i potpredsednik za naučna istraživanja i projekte u Školi ekonomije i poslovanja, Univerziteta u Sarajevu. Doktorirala je u oblasti upravljanja inovacijama. Završila je post doktorske studije na Freie Universität Berlin smeru za upravljanje inovacijama. Njena glavna područja stručnosti uključuju upravljanje inovacijama, posebno otvorene inovacije i inovacije poslovnog modela i digitalnu transformaciju.

Kao pionir istraživanja inovacija u svojoj zemlji učestvovala je u mnogim relevantnim projektima. Takođe, ima veliko znanje i veliko iskustvo u programima i projektima finansiranja EU. Amila je osnivačica prvog univerzitetskog inkubatora u zemlji.

Branko Radulović

Dr Branko Radulović (Srbija) je redovni profesor Osnova ekonomije i Ekonomske analize prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirao ekonomiju na Univerzitetu u Birningemu. Doktorirao je u oblasti ekonomske analize prava i institucionalne ekonomije na Univerzitetu u Torinu. Kao gostujući istraživač, boravio je na Univerzitetu Kornel (SAD). Njegova profesionalna interesovanja obuhvataju ekonomsku analizu prava, privatizaciju, stečaj i restrukturiranje, kao
i primenjenu ekonometriju. Dugi niz godina angažovan je od strane međurodnih finansijskih i drugih organizacija (Svetska banka, EBRD, UNDP, WIPO) .

News

Paraćin Glass: Crystal Nostalgia

Hristina Mikić, the leader of FREN’s Creative Economy Lab, at the Cultural Center of Serbia in Paris. The exhibition “Paraćin Glass: Crystal Nostalgia” at the Cultural Center of Serbia in Paris showcases the blend of tradition and contemporary design of Paraćin glass. This exhibition, authored by Dr. Hristina Mikić and Estela Radonjić-Živkov, opens a new […]