The Global Competitiveness Report 2019

Prema podacima iz izveštaja Svetskog ekonomskog foruma u 2019. godini Srbija je zauzela 72. poziciju na rang listi koja obuhvata 141. zemlju sa zabeleženom vrednošću IGK od 60,9. Ostvarena vrednost IGK u ovoj godini je nepromenjena u odnosu na prethodnu ali usled napretka koji su ostvarile pojedine privrede (Južna Afrika, Hrvatska, Vijetnam, Azerbejdžan, Jermenija, Brazil i Jordan) relativna pozicija Srbije na rang listi je pogoršana.

U prilogu možete pronaći detaljnu analizu Konkurentske pozicije Srbije u 2019. godini, kao i prezentaciju sa održane konferencije za novinare.