Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA)

Osnovni ciljevi ovog projekta su:

1. Dizajnirati i implementirati program za kurseve o menadžmentu, analizi i kreiranju javnih politika.
2. Organizovati program doživotnog učenja za sadašnje državne službenike i druge diplomce.
3. Organizovati stalnu konferenciju o analizi i kreiranju javnih politika za univerzitete u regionu i EU.

Partneri na projektu:

Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Univerzitet u Beogradu, Srbija
Univerzitet u Nišu, Srbija
Queen Mary University London, Ujedinjeno Kraljevstvo
University Paris-Est Creteil, Francuska
University of Leiden, Holandija
Republički sekretarijat za javne politike, Vlada Republike Srbije
Služba za upravljanje kadrovima , Vlada Republike Srbije
SeConS, Srbija
La 27E REGION, Francuska
Stalna konferencija gradova i opština, Srbija