Predstavljena studija Dohodna nejednakost u Srbiji: Od podataka do politike

Beograd, 11.12.2017. PREDSTAVLJENA STUDIJA DOHODNA NEJEDNAKOST U SRBIJI: OD PODATAKA DO POLITIKE.

Studija pod nazivom “Dohodna nejednakost u Srbiji: Od podataka do politike” predstavljena je na danas održanom skupu Forum socijalni dijalog - Dohodna nejednakost u Srbiji, organizovanom od strane Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost u partnerstvu sa fondacijom Fridrih Ebert.

O nejednakosti u raspodeli dohotka, uzrocima rasta nejednakosti u Srbiji i uticaju mera ekonomske politike na istu, kao i o merama za smanjenje nejednakosti u kontekstu zaključnih razmatranja, govorili su autori studije, profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i članovi Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) - Jelena Žarković Rakić, Mihail Arandarenko i Gorana Krstić.

Studiju, u PDF formatu, možete preuzeti u odeljku Publikacije.

*Publikacija Dohodna nejednakost u Srbiji: Od podataka do politike izrađena je uz podršku fondacije Fridrih Ebert (FES). Komercijalna upotreba sadržaja moguća je isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost FES-a.