Ekonomija: zaposlenost i rad u Srbiji u 21. veku

04-05.12.2017. U okviru naučnog skupa “Ekonomija: zaposlenost i rad u 21. veku”, organizovanog od strane Srpske akademije nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, saradnici FREN-a predstavili su analize institucija i politika tržišta rada u Srbiji, sa posebnim osvrtom na polozaj mladih i zena.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović navela je da bolja demokratska budućnost Srbije pre svega zavisi od bolje pozicije žena na tržištu rada. Njihov položaj na tržištu rada, analize uzroka njihove neaktivnosti, kao i moguće politike koje bi doprinele rastu zaposlenosti žena predstavljene su od strane Jelene Žarković Rakić, direktorke FREN-a i Marka Vladisavljevića, saradnika FREN-a.

Prvi dan skupa otvoren je predavanjem profesora Ekonomskog fakulteta i predsednika Upravnog odbora FREN-a, Mihala Arandarenka, o stanju i izazovima na tržištu rada u Srbiji u 21. veku. dok je drugi dan otvoren predavanjem projekt menadžera FREN-a, Dragane Marjanović, ne temu položaja mladih izvan obrazovanja i zaposlenosti i problema sa kojim se oni suočavaju. Ona je predstavila rezultate nedavnog FREN-ovog istrazivanja o Evaluaciji paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima.

Celokupan program naučnog skupa možete pronaći na sledećem linku https://www.sanu.ac.rs/Projekti/Skupovi/2017Ekonomija.pdf