Saradnja nauke i politike kao ključ za unapređenje političkih procesa

KAKO I KOLIKO POLITIČKI AKTERI TREBA DA SE OSLANJAJU NA NAUČNA ISTRAŽIVANJA

  

Direktorka Fondacije za razvoj ekonomskih nauka (FREN), Jelena Žarković Rakić, naglasila je važnost poznavanja potreba i mogućnosti glavnih aktera u prosecu političkog odlučivanja u okviru Konferencije Social sciences and political institutions: Challenging the boundaries of (non)cooperation koja se održava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Potrebno je da se fokusiramo na povećanje kapaciteta naših istraživačkih organizacija i istraživača, ali i znanja donosilaca odluka o tome kako da najbolje iskoriste rezultate naucnih  istraživanja - kako bismo doprineli kreiranju boljih javnih politika, objasnila je Žarković Rakić prisutnima u okviru dijaloga na temu ,,Politička upotreba naučnih istraživanja u Srbiji.

Konferenciju Social sciences and political institutions zajednički su organizovali projekat Perform, Univerzitet u Friburgu, Fakultet političkih nauka i Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Celokupnu agendu kao i listu panelista pogledajte u prilogu objave.

Prvog dana Konferencije, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, naglasila je da se ona u svom resoru od početka oslanja na nauku i naučne činjenice. ,,Kada sam 2016.godine dobila novi resor, prvi korak je bio da priznamo da ne znamo dovoljno, ali da moramo da naučimo kako bismo sprovodili promene'', rekla je Đukić Dejanović.

Pored isticanja važnosti jačanja istraživanja koja mogu pomoći konkretizaciji ekonomskih procesa u Srbiji, cilj dvodnevne Konferencije je predstavljanje složenosti odnosa nauke i politike, kao i važnosti  da ove dve sfere funkcionalno i svakodnevno sarađuju. Direktorka FRENa, Jelena Žarković Rakić, u okviru Konferencije istakla je da je neophodno obezbediti transperentost prilikom naručivanju istraživanja.