Indeks globalne konkurentnosti 2017 - GCI

Beograd, 27.09.2017. Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Srpska asocijacija menadžera (SAM), objavili su danas zvanične rezultate Indeksa globalne konkurentnosti (IGK) koji svake godine predstavlja Svetski ekonomski forum (WEF).

Srbija je napredovala za 12 mesta i rangirana je na 78. poziciji čime je zauzela najbolju poziciju u poslednjih 10 godina prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2017. godinu. Na listi koja obuhvata 137 zemalja, Srbija je zabeležila vrednost Indeksa od 4,14 (vrednost Indeksa kreće se u intervalu od 1 do 7) . U odnosu na prethodnu godinu vrednost IGK za Srbiju je povećana za 0,17, a poboljšanje je vidljivo kod praktično svih stubova konkurentnosti što je kada se uzmu u obzir vrednosti indeksa za ostale zemlje, rezultiralo rastom od 12 mesta na rang listi (Srbija je u prethodne dve godine zauzimala 90. odnosno 94. mesto na listi).

Ministar finansija Dušan Vujović izrazio se pohvalno o rezultatima istraživanja Svetskog ekonomskog foruma. „Slažem se da smo napravili progres u mnogim oblastima. Mi sada za 8 meseci ove godine imamo suficit od 80,4 milijarde i premašaj u odnosu na plan od milijardu evra. Precizno smo i kvalitativno planirali. To je ostvareno kako merama na strani prihoda tako i merama na strani rashoda. Nastavićemo tako posebno ako se ima u vidu da počinjemo sa sveobuhvatnom reorganizacijom i transformacijom poreske uprave koja će poboljšati nivo prihoda.“

Indeks globalne konkurentnosti, smatra se jednim od najvažnijih indikatora prilikom rangiranja zemalja kod kreditora i potencijalnih investitora koji bi mogli da se odluče na poslovanje u jednoj zemlji, a vrednost indeksa dobija se kombinovanjem podataka iz međunarodnih baza i rezultata iz ankete koja  se sprovodi među privrednicima.

Predstavljajući rezultate izveštaja, Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN-a, izjavila je da se tek u ovogodišnjem izveštaju vide pozitivni efekti Zakona o radu koji je usvojen 2014. godine, što je i očekivano. „Privrednici pre svega pozitivno ocenjuju fleksibilnije zapošljavanje i otpuštanje. Takođe, prema njihovim percepcijama vide se pomaci u kvalitetu obrazovnog sistema, a pozitivno ocenjuju i dostupnost usluga obuke zaposlenih. Međutim, poreske stope, i to posebno oporezivanje rada i dalje se navodi kao najveća prepreka za poslovanje. Tu su i izvori finansiranja i neefikasnost državne birokratije kao sledeća dva najproblematičnija faktora za poslovanje prema mišljenju privrednika“.

Najveći pomak u vrednostima indeksa ostvaren je u stubovima koji predstavljaju Makroekonomsko okruženje, Efikasnost tržišta dobara i Sofisticiranosti poslovanja. Srbija je inače na svetskoj listi najbolje rangirana u stubovima koji pokrivaju oblasti Zdravstva i osnovnog obrazovanja, Tehnološke osposobljenosti, Visokog obrazovanja i obuka i Makroekonomskog okruženja (52, 59, i dva 72 mesta).  Po ovom rangiranju, najniži rezultat Srbija ima u stubovima Sofisticiranosti poslovanja, Efikasnosti tržišta dobara, Institucija i Razvijenost finansijskih tržišta.

Stanka Pejanović, predsednica SAM-a je izjavila da „rezultati govore da su se desili pozitivni pomaci, pre svega u makroekonomskoj stabilnosti, što šalje dobar, pozitivan signal privredi. Predvidivost okruženja je uvek prvi zahtev svakog privrednika. Postoji percepcija ispitanika da se stvari pomeraju u cilju kreiranja boljeg poslovnog ambijenta, ali još uvek mnogo mora da se uradi, posebno u oblasti sofisticiranosti poslovanja gde smo ostvarili najniži rezultat. Mi se kao Udruženje menadžera fokusiramo na razvoj menadžerskih kadrova i njihovo osnaživanje da pripreme i razvijaju i sebe i svoje kompanije za budućnost poslovanja koju donosi digitalna transformacija. Istraživanje je pokazalo da imamo dobre kapacitete za razvoj kadrova, ali da moramo mnogo da radimo da modernizujemo i osavremenimo poslovanja kompanija“ istakla je Pejanović. 

Komentarišući ovogodišnje rezultate, direktorka USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Dragana Stanojević, istakla je da su „ovogodišnji rezultati ohrabrujući i pokazuju da su ozbiljni pomaci na listi globalnog indeksa konkurentnosti mogući. Oni takođe ukazuju i na činjenicu da je jedna od najvećih prepreka većoj konkurentnost srpske privrede i dalje ograničenost izvora finansiranja koja su adekvatna potrebama malih i mikro preduzeća i koja su im lako dostupna.  Veći fokus na potrebe i razvoj ovih preduzeća, koji bi uključio nastavak započetih reformi u oblasti javne uprave i inspekcijskog nadzora i proširenje izbora finansijskih proizvoda i otvaranje tržišta za nebankarske finansijske institucije značajno bi doprinela tome da Srbija bude viđena kao poželjna destinacija za investitore, a srpska privreda bude istinski konkurentna u odnosu na njoj slične zemlje u regionu “ istakla je ona.

Što se tiče regiona, prema rečima Svetozara Tanaskovića, istraživača iz FREN-a, Srbija je plasirana bolje jedino od Bosne i Hercegovine koja zauzima 103. poziciju na rang listi SEF-a. Međutim, za razliku od ostalih zemalja iz okruženja, Srbija je ostvarila najveći pomak. Crna Gora je ostvarila poboljšanje vrednosti IGK od 0,1 i time se našla tik ispred Srbije na 77. poziciji, dok je Hrvatska uz povećanje vrednosti IGK od 0,04 zadržala isto 74. mesto na rang listi kao prethodne godine. Napredak na listi za pet mesta ostvarila je i Albanija koje je sada na 75. poziciji. U najbolje plasirane privrede iz okruženja spadaju Rumunija koja je ove godine na 68. mestu uz pogoršanje od 6 rangova, zatim Mađarska koja je poboljšala svoju poziciju za 9 mesta i Slovenija koja je ponovo poboljšala svoj plasman i zauzela 48. mesto na listi SEF-a.

Kompletan izveštaj za Srbiju možete preuzeti u prilogu.