Samit zemalja zapadnog Balkana

Direktorka FREN-a Jelena Žarković Rakić učestvovala je u radu Foruma civilnog društva, u okviru samita zemalja zapadnog Balkana, od 11. do 12. jula 2017. godine, u Trstu, Italija. Forum je okupio predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) kako bi im omogućio lakši uticaj na tzv. Berlinski proces. Učesnici Foruma diskutovali su o temama kao što su: poslovno okruženje i inovacije, vladavina prava, saradnja mladih, regionalna saradnja i bilateralna pitanja, zaštita životne sredine, energetika i klimatske promene i komuniciranje Berlinskog procesa u vreme rasta populizma. Da bi doprineo evropeizaciji regiona i regionalnoj saradnji, Forum civilnog društva izradio je preporuke (dostupne samo na engleskom) za svaku od tema, uz doprinos OCD širom Balkana.