Završna konferencija projekta Fondacije za razvoj ekonomske nauke FREN ”Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativnа i inkluzivna društva

U profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 19.04.2017. godine, održano je predstavljanje ključnih nalaza FREN istraživanja sprovedenog u saradnji sa još deset partnera iz evropskih zemalja, u okviru projekta “Omogućavanje procvata i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva(Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies (EFESEIIS). Pored prezentacije najvažnijih rezultata istraživanja, održana je i diskusiji o procesu izrade nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu i potreba socijalnih preduzetnika.

U prilogu možete pronaći prezentacije sa održanog događaja.