Socijalna preduzeća u Srbiji – put do zapošljavanja teže zapošljivih i rešavanja važnih društvenih pitanja

Beograd, 20. april 2017 – Socijalna preduzeća, pored ostvarivanja svoje ekonomske funkcije, kroz prodaju proizvoda i usluga na tržištu, imaju i važnu društvenu ulogu, da doprinesu rešavanju socijalnih pitanja, rečeno je na  konferenciji koju je organizovao FREN 19. aprila 2017, u prisustvu pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Lalića, članova Radne grupe za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, predstavnika socijalnih preduzeća, Nacionalne službe za zapošljavanje, bankarskog i nevladinog sektora. Konferencija je organizovana kako bi se kroz dijalog svih zainteresovanih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, našla zajednička rešenja za razvoj socijalnog preduzetništva, koja odgovaraju specifičnostima Srbije.

# # #

Za više informacija molimo Vas kontaktirajte: Danijelu Šever Radovanović, na komunikacije@fren.org.rs

ili telefonom +381 60 6 255 250