FREN je postao član Mreže za socijalnu politiku u Istočnoj Evropi

FREN je postao član Mreže za socijalnu politiku u Istočnoj Evropi, koja je osnovana 2016. godine od strane Evropskog centra za socijalnu politiku i istraživanja.

Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja osnovan je 1974. godine u Beču, Evropski centar je UN-povezana međuvladina organizacija koja se bavi svim aspektima socijalne politike i istraživanja. Centar ima za cilj poboljšanje socijalne uključenosti u Evropi gradeći mostove između stejkholdera, sektora, zemalja, politika i sistema u području socijalne politike. Mreža članova Centra, iz više od pedeset evropskih zemalja, kao i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Izraela, nudi stručnost u definisanju politika usmerenih na integrisane politike i međusektorske akcije u preklapaju područja društvenog blagostanja,  zdravlja, nege, rada, stanovništva i društvenog razvoja.