Regionalna procena mera zapošljavanja i socijalnih mera u zemljama Zapadnog Balkana

Ciljevi ovog projekta su:

- Nacrt glavnih obeležija nacionalnih strategija zapošljavanja i tržišta rada;

- Utvrditi prednosti i slabosti nacionalnih strategija zapošljavanja i tržišta rada;

- Kreiranje kataloga novijih, tekućih i planiranih nacionalnih mera zapošljavanja i tržišta rada;

- Sumiranje i analiza indikatora prikazanih u gore navedenim merama;

- Predlaganje preporuka za dizajniranje strategija zapošljavanja i tržišta rada i njihovu implementaciju, monitoring i evaluaciju. 

Projekat je podržan od strane: Regional Cooperation Council - RCC

Regionalna procena mera zapošljavanja i socijalnih mera u zemljama Zapadnog Balkana