Analiza kapaciteta i organizacione strukture učesnika socijalnog dijaloga u okviru projekta "Analitička podrška pregovorima sa EU"

U okviru ovog projekta sprovedena je analiza stanja socijalnog dijaloga u srbiji i formulisani predlozi za unapređenje i konkretnu akciju u želji da doprinese značajnijem progresu u oblasti socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na svim nivoima. Projekat je sproveden za potrebe pregovaračkog tima Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.