Novac iz inostranstva štiti domaćinstva u Srbiji od veće socijalne ranjivosti

Ovaj dokument pruža kreatorima politika bolje razumevanje položaja domaćinstava u Srbiji koja primaju doznake i pruža mogućnosti za poboljšanje njihovog položaja, uzimajući u obzir političke opcije u vreme njihovog prijema, tako da domaćinstva ne bi bila ozbiljno pogođena u slučaju njihovog smanjenja ili prekida.