Predviđanje visine i uticaja doznaka i emigracija u četiri zemlje Zapadnog Balkana

Osonovni cilj ovog projekta jeste da proceni visinu doznaka i emigracija, kao i njihove društvene i ekonomske efekte u Srbiji, Albaniji, Makedoniji i Kosovu. Predviđanje je zasnovano na mišljenju eksperata i primalaca doznaka, dobijenom kroz anketu sprovedenu u nekoliko faza, primenom Delfi metoda. Projekat je sproveden uz podršku Švedske agencije za razvoj i saradnju i Univerziteta u Frajburgu.

U istraživanju sprovedenom u Srbiji učestvovalo je 10 eksperata i 20 primalaca doznaka, koji su nezavisno jedni od drugih, ocenjivali očekivani odliv stanovništva (emigraciju) i priliv doznaka, kao i njihove društveno – ekonomske efekte u narednih pet godina. Infografik ilustruje dobijene rezultate.