Organizational Development Grant – FREN

Opšti cilj ovog projekta jeste da učvrsti organizacione kapacitete FREN-a u aktivnostima podrške donosiocima ekonomskih politika u donošenju kredibilnih politika zasnovanih na istraživanjima.

Donator: Think Tank Fund

Trajanje: 2 godine(2016-2018)