Reformom socijalnih naknada do smanjenja siromaštva dece u Srbiji

Beograd, 2. decembar 2016Deca u Srbiji imaju značajno višu stopu rizika od siromaštva (30%) u odnosu na opštu populaciju, kao i u odnosu na decu u zemljama Evropske unije (19%). Da bi postojeći programi socijalne zaštite u Srbiji mogli adekvatnije da odgovore na potrebe porodica i dece ugroženih siromaštvom, potrebna je bolja identifikacija domaćinstava kojima je pomoć najpotrebnija i preusmeravanje sredstava ka onim porodicama koje su najviše izložene riziku siromaštva – istaknuto je na konferenciji "Kako smanjiti siromaštvo dece u Srbiji ", održanoj 02. decembra u organizaciji Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN).

Na konferenciji su pored predstavnika FREN-a prisustvovali i Michel Saint-Lot, Direktor UNICEF-a u Srbiji, Brian Ebel, otpravnik poslova i politički savetnik, Ambasada Kanade za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru, Dragan Todorović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Joanne Bosworth, regionalni savetnik za socijalne politike - UNICEF, Tijana Čomić, statističar, Gordana Matković, programska direktorka Centar za socijalnu politiku, i drugi.

U prilogu možete pronaći studiju i policy brief.