Predškolske ustanove, rano obrazovanje i socijalne nejednakosti

U sredu, 30. novembra održano je predavanje Nevene Kulić " Predškolske ustanove, rano obrazovanje i socijalne nejednakosti". 

Predavanje je održano u organizaciji FREN-a. 

Izlaganje “Predškolske ustanove, rano obrazovanje i socijalne nejednakosti” sumira rezultate knjige i međunarodnog istraživačkog projekta o ulozi predškolskih ustanova i ranog obrazovanja u socijalnim nejednakostima. Knjiga ce biti objavljena u aprilu 2017. godine u okviru izdavačke kuce Edward Elgar.  Projekat je naročito pratio tri teme: 1) roditeljsko staranje u porodicama različitog socijalnog porekla, 2) ulogu roditelja u izboru prvih predškolskih ustanova, i 3) posledice ranog obrazovanja i predškolskih ustanova na rane i kasnije socijalne nejednakosti. U projektu je učestvovalo 13 istraživačkih timova iz Evrope i SAD-a, sto je za rezultat imalo 13 nacionalnih i jednu komparativnu studiju. Rezultati pokazuju da razlike između dece različitog socijalnog porekla počinju rano u porodici zbog različitog karaktera roditeljskog angažovanja i interakcije sa decom, i progresivno rastu u procesu dečjeg razvoja. Takođe, socijalno poreklo dece ima izraženu ulogu u izboru predškolskih ustanova, tako da deca iz porodica koje pripadaju visim društvenim slojevima imaju veće šanse da pohađaju predškolske institucije (boljeg kvaliteta) u odnosu na drugu decu. Ovakav rezultat je u suprotnosti sa drugim zaključkom projekta da deca iz najugroženijih sredina imaju najviše koristi od ranih visoko kvalitetnih obrazovnih programa, iako najmanje u njima učestvuju. Poruka knjige je da rano obrazovanje može doprineti smanjenju socijalnih razlika u obrazovnih dostignućima dece iz različitih društvenih slojeva, iako visoko stratifikovan predškolski obrazovni sistem verovatno nije u stanju da u potpunosti eliminiše postojeće razlike.