Radionica RRPP mreže istraživanja tržišta rada Zapadnog Balkana - Skoplje

U periodu između 27. i 28. oktobra 2016. godine održana je druga radionica RRPP mreže istraživanja tržišta rada Zapadnog Balkana u Univerzitetu Američkog koledža, Skoplje, Makedonija.

Na radionici eksperti mreže iz regiona Zapadnog Balkana predstavili su komparativne radove koji obrađuju sledeće teme: migracije i doznake, neformalna zaposlenost, razlike u platama javnog i privatnog sektora i tražnja za radnom snagom privatnog sektora.

Ovi radovi su, tokom radionice, komentarisani od strane članova Akademskog savetodavnog odbora (članovima, između ostalog, Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije - VIIV, Londonske škole ekonomije - LSE i Mađarske akademije nauka). Radionica je, takođe, bila dobro posećena od strane lokalnih istraživača i lokalnih medija.

Radionica je organizovana u okviru projekta "Jačanje istraživačke mreže na tržištu rada - Ka razumevanju političke ekonomije nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu", koji sprovodi FREN u okviru Regionalnog Programa Podrške Istraživanju u oblasti društvenih istraživanja -RRPP, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.