First meeting of the RRPP Western Balkans Labour Market Research Network

U okviru projekta "Strengthening the Labour Market Research Network – Toward the Understanding of the Political Economy of Unemployment in the Western Balkans", koji u partnerstvu sa Američkim koleđom u Skoplju i Institutom za strateške studije i prognoze iz Podgorice sprovodi FREN, u periodu od 7-9 jula 2016. godine u Kotoru održan je prvi radni sastanak.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima Mihail Arandarenko, Gorana Krstić, Nermin Oruč, Ardiana Gashi, Vojin Golubović, Dragan Aleksić, Aleksandra Anić, Aleksandar Radivojević i Igor Kilibarda, kao članovi programskog odbora Milica Uvalić, Will Bartlett i Janos Kollo.

Tokom sastanaka, Nand Shani, ekspert za socijalni i ekonomski razvoj Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council - RCC) predstavio je planove za razvoj platforme za ekonomska i socijalna pitanja, koja predstavlja zajednički projekat Međunarodne organizacije rada (ILO)  i Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Agendu prvog sastanka možete pronaći u prilogu. 

Ovaj projekat se realizuje u okviru Regional Research Promotion programa podržanog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).