Jačanje istraživačke mreže tržišta rada Zapadnog Balkana

Cilj ovog projekta je stvaranje istraživačke mreže izvrsnosti i internacionalizacije koja će se baviti istraživanjem tržišta rada. Projekt nastoji da učvrstiti nedavne napretke u primijenjenim istraživanjima tržišta rada u zemljama Zapadnog Balkana i stvarani integrisanu, a opet fleksibilnu, platformu za dalja istraživanja tržišta rada u regionu.

Okupljanjem institucija i pojedinca iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova predložena mreža namerava da iskoristi njihova znanja i iskustvo i doprinese održivosti i daljem širenju istraživanja tržišta rada u regionu. Opšti cilj ovog projekta jeste stvaranje mreže i izbegavanje neželjene fragmentacije istraživanja tržišta rada u regionu.