Labor market and migration across the Eurasian continent

Jelena Žarković Rakić, direktor FREN-a i Mihail Arandarenko, predsednik Upravnog odbora FREN-a, pozvani su da uzmu učešće na konferenciji „Labor market and migration across the Eurasian continent“ u organizaciji International Institute for Applied System Analysis – IIASA iz Beča.

Kao počasni učesnici konferencije, govorili su:  Jeffrey Sachs, direktor The Earth institute, i Vaclav Klaus, bivši predsednik Češke Republike. Jeffrey Sachs je počasni gostujući član IIASA instituta

U okviru konferencije diskutovani su mogući scenariji prekograničnih migracija (radnih i izbegličkih) i promene strukture radne snage i njihov ekonomski i socijalni uticaj na tržište rada i ekonomski rast zemalja izvora i domaćina / regiona u EU, EAEU i zemalja u zajedničkom susedstvu. Takođe, diskutovano je o mogućim praktičnim aspektima uvođenja bezviznog režima između zemalja EU i EAEU, podstičući mobilnost penzija, akademsku i obrazovnu razmenu i uzajamno priznavanje diploma.