Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030 Kori Udovički otvorila je konferenciju „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu. Cilj konferencije bio je da proširi svest o obavezama Srbije u vezi sa Agendom, kao i da poveže različite aktere iz javnog, korporativnog, nevladinog i akademskog sektora koji mogu da doprinesu realizaciji Ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Okruglim stolom o ciljevima razvoja koji se odnose na Ekonomski rast i dostojanstven rad i Smanjenje siromaštva, moderirala je Jelena Žarković Rakić, direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN).

Na konferenciju su učestvovali i Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Maria Luz Vega, savetnica direktora Međunarodne organizacije rada za Evropu i Centralnu Aziju, prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a, itd. Nakon diskusije u panelima učesnici konferencije doneli su niz zaključaka u vezi sa primenom i praćenjem nekoliko ciljeva UN agende 2030. Ono što se nametnulo kao zajednički zaključak iz svih panel diskusija je da su transparentne i efikasne državne institucije od ključnog značaja za postizanje bilo kojeg cilja održivog razvoja, kao i da je neophodno postizanje šireg društvenog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i načina njihovog ostvarivanja. Osim toga zaključeno je i da država u primeni i praćenju politika održivog razvoja može naći partnere u korporativnom sektoru, među nevladinim organizacijama i u akademskim krugovima.