Netvorking privrednog i edukativnog sektora

Opšti cilj projekta: povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih, očuvanje i usavršavanje ljudskog kapitala, porast konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća (MSP). Specifični ciljevi: 1. Uspostava saradnje između biznis i obrazovnog sektora (institucija srednjeg i visokog obrazovanja); 2. Promocija preduzetništva i samozapošljavanja kroz edukaciju (sticanje prenosivih znanja i veština); 3. Razvoj stimulativne sredine za preduzetništvo kroz razmenu dobrih praksi i podsticanje saradnje; 4. Povećanje konkurentnosti i inovativnosti MSP; 5.Inkluzija dodatno ugroženih grupa mladih.

Ovaj projekat je podržan od strane Tina za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.