Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija

Predmet ovog istraživanja je analiza nivoa korporativnog upravljanja u javnim preduzećima u Srbiji čiji je osnovač Republika. Korporativno upravljanje podrazumeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države kao vlasnika, sistem planiranja i izveštavanja i merenje postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transpratentnost njihovog rada.

Pošto je Republika Srbije osnivač 37 javnih preduzeća i društava kapitala na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a koja imaju veliki značaj za ukupnu privredu i građane zbog velike vrednosti usluga koje isporučuju, zbog velikog dela društvenog bogatstva koje se nalazi pod njihovom kontrolom ali i oko 83000 ljudi koji su u njima zaposleni, strateški cilj reforme privrede Srbije je da se poboljša korporativno upravljanje ovim preduzećima, kako bi ona ostvarivala bolje poslovne rezultate. Da bi se to postiglo, neophodno je izmeniti dosadašnji način upravljanja u javnim preduzećima, i u njima uspostaviti korporativno upravljanje i profesializaciju menadžmenta. Uvođenje korporativnog upravljanja motivisano je internim razlozima i željom osnovača ovih preduzeća (Republike Srbije) da poveća nivo efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti njihovog rada, ali i eksternim preporukama Evropske komisije (Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2015, Poglavlje 4) i zajedničkih zaključaka sa ekonomskog i finansijskog dijaloga između država članica EU i Zapadnog Balkana i Turske iz maja 2015.