Analitički kapaciteti u javnoj upravi

Ministarka Kori Udovički otvorila je 12. Evropski i pravni politički forum (EPPF) koji je organizovao Republički sekretarijat za javne politike uz tehničku pomoć Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Tema ovog foruma bila je nepostojanje struktura i nedovoljni kapaciteti u organima javne uprave za analizu i planiranje politika. O ulozi istraživača i njihovoj vezi sa institucijama javne uprave govorila je Jelena Žarković direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), o analitičkim kapacitetima i inicijativama u Ministarstvu prosvete i nauke – Lara Lebedinski, saradnik Fondacije za razvoj ekonomske nauke i savetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, o značaju prikupljanja i upravljanja podacima govorio je Zvonko Obradović - direktor Agencije za privredne registre, o značaju pravilne upotrebe podataka - profesor Dobrosav Milovanović - prodekan za nauku Pravnog fakulteta. Sa akcentom da bi dobro razvijeni administrativni kapaciteti bili značajano dostignuće celokupne uspešne reforme javne uprave, potpredsednica Vlade je istakla poslednje podatke istraživanja, koji potvrđuju da svega 2 odsto sistematizovanih državnih službenika u javnoj upravi i oko 8 procenata u ministarstvima, obavlja poslove analize politika. Navodeći problem kao začarani krug, Udovički je govorila i o mogućnostima za njegovo rešavanje. Skup je izazvao veliko interesovanje državnih službenika, predstavnika civilnog društva, privrede, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. Dragocena iskustva učesnicima je preneo specijalni gost iz Španije, profesor Salavador Parado, koji je zaokružio proces sprovođenja analiza od nivoa Vlade, institucija javne uprave do saradnje sa eksternim stručnjacima i građanima, odgovornosti i otvorenosti u tom procesu, uz primere dobre prakse u svetu. U svom predavanju, prof. Parado je posebno istakao značaj planiranja analitičkih kapaciteta i načina njihovog anagažovanja pri kreiranju kratkoročnih i dugoročnih politika. Prezentaciju koju je koristio prof. Parado možete preuzeti ovde: -Analytical Capacity of the State, Salvador Parrado Centralnim pitanjima, kojima je diskusiju vodila Jasna Atanasijević, v.d direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, razvijena je dinamična diskusija o pregledu sadašnjeg stanja raspoloživih analitičkih kapaciteta u Srbiji, kako unutar tako i izvan javne uprave, dostupnosti i kvalitetu podataka neophodnih za sprovođenje kvalitetnih analiza, kao i tražnji za analitičkim podacima neophodnim za kratkoročno i dugoročno planiranje u javnoj upravi.