Indeks globalne konkurentnosti - GCI

30.05.2015. Fondacija za razvoj ekonomske nauke kao lokalni partner Svetskog ekonomskog foruma na projektu „Global Competitiveness Report“ predstavila je danas rezultate najnovijeg izveštaja o Indeksu globalne konkurentnosti. Događaju održanom u prostorijama Srpske asocijacije menadžera prisustvovali su Ministar finansija Dušan Vujović, Jelena Žarković Rakić (direktor FREN-a), Jelena Bulatović (direktor SAM-a) i Svetozar Tanasković (istraživač FREN-a).

Pozivamo Vas da preuzmete najnoviju rang listu zemalja prema ostvarenom nivou konkurentnosti za 2015. godinu. U prilogu, uz rang listu, dostupna je i analiza položaja Srbije u odnosu na zemlje iz okruženja koja se zasniva na podacima iz Izveštaja Svetskog ekonomskog foruma.

FREN je 2011. godine postao lokalni partner Svetskog ekonomskog foruma na projektu „Global Competitiveness Report“, na trajnoj osnovi. Projekat se sastoji u prikupljanju informacija od direktora domaćih firmi u formi ankete. Na osnovu sistematizovanih rezultata ankete i podataka međunarodno uporedivih baza formira se Indeks globalne konkurentnosti (Global Competitiveness Index) koji predstavlja meru nacionalne konkurentnosti.

Izveštaj u Dnevniku RTS-a možete videti na

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE...