"Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama" - Okrugli sto

Na okruglom stolu "Sistem za podršku planiranju i odlučivanju o javnim politikama", održanom 28. avgusta u Narodnoj banci Srbije, predstavljen je paket propisa u cilju reforme javne uprave, pripremljen pod okriljem Republičkog sekretarijata za javne politike i Republičkog zavoda za statistiku.

Na skupu su učestvovali ministar finansija, Dušana Vujovića, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, predstavnici Republičkog zavoda za statistiku, međunarodnih, naučnih institucija i civilnog sektora. Kao učesnik okruglog stola pozvana je i direktorka FREN-a, Jelena Žarković Rakić.

Kako je istaknuto, Srbija bi do kraja godine trebalo da usvoji paket propisa koji će omogućiti postepeno uvođenje sistema planiranja i odlučivanja o javnim politikama, kako bi za dve do tri godine imala savremeni sistem za vođenje i kreiranja javnih politika. Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovičk,i naglasila je da država mora da postane sposobna da usmerava svoje javne politike. Udovički je primetila da Srbija od 1971. nema sistem javnog planiranja, čak ni onoliko koliko ima neka međunarodna korporacija i dodala da veliki broj donetih propisa postaju ograničavajući, umesto da usmeravaju rad državne uprave. Novi zakoni, kazala je, treba da pomognu u definisanju državnih prioriteta u vođenju javne politike i ukazala da dalja optimizacija i racionalizacija javnog sektora nije moguća od onoga što je ove godine urađeno, bez planiranja, promišljanja i dogovora. Velika pomoć u javnom planiranju je saradnja sa istraživačkim institucijama i institucijama zaduženim za statistiku, kazala je Udovički.