Smanjenje siromaštva dece u Srbiji

-
-
-
-
-
-
-
-

Stope siromaštva dece u Srbiji znatno su iznad prosečnih stopa za opštu populaciju, takođe i mnogo veće nego u drugim evropskim zemljama. Prethodna istraživanja su tvrdila da visoke stope siromaštva među decom u Srbiji nisu samo posledica niske potrošnje za dečje dodatke i novčanu socijalnu pomoć, već i posledica prirode dizajna ovih socijalnih naknada. Ranije studije sadrže nekoliko rešenja, ali projekat FREN-a "Smanjenje siromaštva dece u Srbiji: balansiranje između unapređenih socijalnih naknada i politika koje promovišu zaposlenje roditelja", finansijski podržanog od strane Partnerspip for Economic Policy* , biće prvi koji će empirijski oceniti uticaj nekoliko reformskih rešenja na stopu siromaštva dece kao i državni budžet. Pored nesumnjivog značaja ovog projekta za akademsku zajednicu u Srbiji, on predstavlja i nastavak prakse FREN-a da svojim aktivnostima doprinosi analizi javnih politika koje su zasnovane na činjenicama.

*Partnership for Economic Policy (PEP) (www.pep-net.org) je finansijski podržan od strane Odeljenja za međunarodni razvoj (DFID) Ujedinjenog Kraljevstva i vlade Kanade, kroz Međunarodni centar za istraživanje razvoja (IDRC).