Predstavljanje rezultata empirijskog istraživanja pod nazivom „Društvene nauke za dobrobit društva“

Učesnici okruglog stola pokušali su da odgovore na sledeća pitanja:
- Da li se i u kojoj meri javne politike u Srbiji kreiraju na bazi naučnih dokaza?
- Ko sprovodi primenljiva naučna istraživanja i da li su njihovi rezultati i preporuke iskorišćeni od strane donosilaca odluka?
- Na koji način se može poboljšati uloga istraživača u procesima kreiranja javnih politika?

Zaključci okruglog stola poslužiće za potrebe izrade studije praktične politike na temu unapredjenja procesa kreiranja javnih politika na bazi naučnih dokaza u Srbiji.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji, 2014-2016.“ koji sprovodi Institut ekonomskih nauka kao lokalna kancelarija Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP).

Projekat je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a okrugli sto je organizovan u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije.

Učesnici:
prof. dr Aleksandar Belić, državni sekretar, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja
dr Jasna Atanasijević, v.d. direktora, republički Sekretarijat za javne politike
dr Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka
dr Jelena Žarković Rakić, Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN)
dr Ivan Stošić, lokalna kancelarija RRPP u Srbiji
Mihajlo Đukić, Ma, lokalna kancelarija RRPP u Srbiji
mr Dejan Stanković, Institut za pedagoška istraživanja
Igor Bandović, Evropski fond za Balkan
Marko Pešić, Ma, Republički Sekretarijat za javne politike
prof. dr Mirjana Rašević, Institut društvenih nauka